Parní čističe


Separátorový vodní vysavač a čistič vzduchu

V souvislosti s parními čističi jsme se na základě častých dotazů zabývali i otázkou volby vhodného vysavače, ať už jako samostatného přístroje, nebo ve spojení s parní jednotkou. Cílem bylo najít kvalitní systém s vysokou filtrační schopností, s možností odsávat i vodu a vlhké nečistoty, avšak oproštěný od častých nedostatků klasických vodních vysavačů, jimiž jsou nedostatečná smáčivost, zanášení filtrů a ztráta výkonu a účinnosti.

Za ideální řešení považujeme třídu vysavačů a čističů vzduchu s vodní nádrží a rotačním separátorem. Pokud hledáte kvalitní parní čistič a současně řešíte i otázku vysávání, doporučujeme na jiném místě přístroj Athena, který také disponuje vysávací jednotkou s rotačním separátorem. Uvažujete-li pouze o vysavači, nabízíme Vám možnost "odlehčené" varianty bez parní jednotky.

Rotační separátor

Rotační separátor je technické řešení pro vysoce účinné odstraňování drobných pevných částeček z nasávaného vzduchu. Pracuje na principu rotující mřížky, která při obvodové rychlosti přes 300 km za hodinu zaručuje vynikající filtraci vzduchu a ve spojení se systémem s vodní náplní naprosto dokonale a efektivně nahrazuje funkci filtrů a sáčků. Při uvedených otáčkách se rotující separátor chová jako neprostupná bariéra. Částice, které na první kontakt s vodní náplní nejsou ještě dostatečně smáčeny a zadrženy a pokračují k separátoru, jsou jím opakovaně strhávány do vodní tříště mezi separátorem a vodní hladinou. Zde těžknou absorbovanou vlhkostí a klesají do vody. Spolu s ní se pak jednoduše vylijí.

Právě rotační separátor je oním "kouzlem", způsobujícím zásadní rozdíl oproti klasickým vodním vysavačům, v jejichž nádrži je množství prachových částic pouze zvlhčeno a pokračuje dále ven z vysavače, nebo je zachycováno v systému následných pevných filtrů. Pevné filtry jsou tak zanášeny mokrými nečistotami, což znamená okamžitou ztrátu výkonu vysavače a především: není-li takovýto zanesený filtr ihned důkladně vyčištěn a dezinfikován, stává se líhní plísní a bakterií, které jsou pak vyfukovány do ovzduší. Separátor však nečistoty nehromadí!

 


Zpět na úvod